Het bestuur :

 

De samenstelling van de leden is als volgt:

Uit iedere buurt heeft 1 stemgerechtigd lid zitting. De voorzitter wordt als neutraal beschouwd en is dus ook niet stemgerechtigd. De bestuursleden komen maandelijks bij elkaar om te vergaderen.

Voorzitter:

Henk Wilting

Wendakkers 38

tel. 552124

 

Penningmeesters:

Gert Lubbers

Weidemolen 2

tel. 550593

Buurt: Molenakkers

 

Francien van Rijt

Kolkakkers 96

tel. 553534

Buurt: Westakkers

 

Secretaris:

Eric de Bruijn

Wilgenstraat 20

tel.: 551331

Buurt: De Kamp

 

Bestuursleden:

Annette Baarda

Korenmolen 6

Buurt: Molenakkers

 

Linda Pouw

Emmerweg 26

Buurt: De Kamp

 

Jan ter Veen

Thyakkerstraat 2

Buurt: Molenwijk

 

Hendrik Hoving

Emmerweg 40

Buurt: De Kamp

 

John Kleine

Kolkakkers 64

Westakkers

 

Henk Kortman

De Spil 21

Buurt: Molenakkers

 

Esther Schuurmans

Veenschapsweg 77

Buurt: Dalerpeel

 

Jos Dijkstra

Walakkers 2

Buurt: Molenwijk

 

Volg ons op Facebook
Ook voor fotoreportages van onze evenementen.